Предметно-цикловые комиссии колледжа

Предметно-цикловые комиссии

ГАПОУ «Казанский педагогический колледж»

2022-2023 уч.год

ПЦК естественно-научных и математических дисциплин 

 1. Хайретдинова Э.Н.
 2. Габдуллина Г.Т.
 3. Васильева Н.Г. 
 4. Гайнуллин А.А. 
 5. Равилова Г.Ф.  
 6. Саттарова Ф.М. 
 7. Староверова Ю.А.  
 8. Ульяницкая Т.В. 
 9. Ягнова О.Ю.
 10. Шарапова Л.Г.

 

 ПЦК общегуманитарных и социально-экономических дисциплин

 1. Хайруллина Ф.М 
 2. Гильмханова А.И. 
 3. Муратова Г.А.
 4. Каримова И.А. 
 5. Вахтурова Е.В.
 6. Гимадеева Г.И.

 

ПЦК информационных технологий

 1. Саляхова Ф.М. 
 2. Агмалова А.Ф.
 3. Гарипова А.Р.
 4. Гыйлмуллина Г.Р.
 5. Хамидуллина И.Х.
 6. Халитова З.Р.
 7. Якупова З.Э.
 8. Сиразетдинова М.Р.
 9. Пискарева Г.Н.
 10. Сагитова Г.В.
 11. Полкарпов О.А.

 

ПЦК татарского языка и литературы

 1. Нигматзянова Г.В. 
 2. Загирова Г.М.
 3. Гарифуллина Ф.Ш.
 4. Тагирова В.К.
 5. Хуснетдинова М. Ш.
 6. Шайдуллина Ф.М.

 

ПЦК дошкольной педагогики и психологии  

 1. Липатова О.Н.
 2. Блинова А.Ю.
 3. Валиева Р.С.
 4. Ветохина А.Я.
 5. Галеева Л.А.
 6. Ахметшина А.И.
 7. Зиннатова Р.М.
 8. Мелихова Л.А.
 9. Орлова Н.П.
 10. Салимова Г.Ф.
 11. Ульянова Э.Э.
 12. Ульянова П.А.
 13. Цицорина Ю.В.
 14. Чеботарева Е.Г.
 15. Тихон Н.С.

 

ПЦК гуманитарного цикла

 1. Минина Л.Б.  
 2. Гайнутдинова Э.Ф 
 3. Гимадеева Р.Г. 
 4. Исламшина Г.Р. 
 5. Муртазина Е.В. 
 6. Огаркова Е.Е. 
 7. Сафина Г.Ф.
 8. Файсханова А.Р.
 9. Фатхриева Ч.Г.
 10. Хасанова Л.Г.
 11. Хуснутдинова Х.А.
 12. Якимова О.А.
 13. Михайлова А.И.

 

 ПЦК школьной педагогики и психологии  

 

 1. Сайдашева Д.М.
 2. Айметдинова Г.З.
 3. Бутякова И.В.
 4. Газизова Т.А.
 5. Желтухина М.А.
 6. Королева Н.С.
 7. Латыпова Л.Х.
 8. Зарипова А.О.
 9. Рамазанова Г.И.
 10. Романчева Е.В.
 11. Фазылова Е.Н.

 

ПЦК физического воспитания 

 1. Усманов Р.К.
 2. Бариев А.З.
 3. Гиниятов Р.Х.
 4. Миннуллин М.М.
 5. Даутов А.И.
 6. Ашрапов Ю.Р.
 7. Ларионова И.Ю
 8. Доронина Н.Л.
 9. Рашитов Н.Ш.