Предметно-цикловые комиссии колледжа

Предметно-цикловые комиссии

ГАПОУ «Казанский педагогический колледж»

2021-2022 уч.год

ПЦК естественно-научных и математических дисциплин 

 1. Амирова Э.Н.
 2. Габдуллина Г.Т.
 3. Васильева Н.Г. 
 4. Гайнуллин А.А. 
 5. Равилова Г.Ф.  
 6. Саттарова Ф.М. 
 7. Староверова Ю.А.  
 8. Ульяницкая Т.В. 
 9. Ягнова О.Ю.
 10. Шарапова Л.Г.

 

 ПЦК общегуманитарных и социально-экономических дисциплин

 1. Хайруллина Ф.М 
 2. Гильмханова А.И. 
 3. Зайнуллин Л.И. 
 4. Каримова И.А. 
 5. Дибаева З.Г. 

 

ПЦК информационных технологий

 1. Саляхова Ф.М. 
 2. Агмалова А.Ф.
 3. Гарипова А.Р.
 4. Гыйлмуллина Г.Р.
 5. Хамидуллина И.Х.
 6. Халитова З.Р.
 7. Якупова З.Э.
 8. Сиразетдинова М.Р.
 9. Пискарева Г.Н.
 10. Мухаметшина А.Ш.

 

ПЦК татарского языка и литературы

 1. Нигматзянова Г.В. 
 2. Загирова Г.М.
 3. Гарифуллина Ф.Ш.
 4. Тагирова В.К.
 5. Хуснетдинова М. Ш.
 6. Шайдуллина Ф.М.

 

ПЦК дошкольной педагогики и психологии  

 1. Липатова О.Н.
 2. Блинова А.Ю.
 3. Валиева Р.С.
 4. Ветохина А.Я.
 5. Галеева Л.А.
 6. Гаффарова С.М.
 7. Зиннатова Р.М.
 8. Катеринич Л.И.
 9. Махмутова Р.Р.
 10. Мелихова Л.А.
 11. Минниханова Г.Х.
 12. Москалу К.А.
 13. Орлова Н.П.
 14. Садыкова С.Н.
 15. Салимова Г.Ф.
 16. Ульянова Э.Э.
 17. Ульянова П.А.
 18. Цицорина Ю.В.
 19. Чеботарева Е.Г.

 

ПЦК гуманитарного цикла

 1. Минина Л.Б.  
 2. Гайнутдинова Э.Ф 
 3. Гафарова Г.Р.
 4. Заббарова А.Р. 
 5. Ибрагимова Р.Г. 
 6. Исламшина Г.Р. 
 7. Муртазина Е.В. 
 8. Огаркова Е.Е. 
 9. Сафина Г.Ф.
 10. Файсханова А.Р.
 11. Фатхриева Ч.Г.
 12. Хасанова Л.Г.
 13. Хуснутдинова Х.А.
 14. Шарапова Д.И.
 15. Якимова О.А.

 

 ПЦК школьной педагогики и психологии  

 

 1. Сайдашева Д.М.
 2. Айметдинова Г.З.
 3. Бутякова И.В.
 4. Газизова Т.А.
 5. Желтухина М.А.
 6. Королева Н.С.
 7. Латыпова Л.Х.
 8. Нугманова А.О.
 9. Рамазанова Г.И.
 10. Романчева Е.В.
 11. Фазылова Е.Н.

 

ПЦК физического воспитания 

 1. Усманов Р.К.
 2. Бариев А.З.
 3. Васильев И.Н.
 4. Гиниятов Р.Х.
 5. Миннуллин М.М.